nhà tương lai

Nguy cơ bị mất trắng khi đầu tư mua nhà hình thành trong tương lai

Cũng theo ông Châu, thời gian vừa qua, mặc dù pháp luật chỉ cho phép thế chấp dự án một lần song đã có không

Mua nhà hình thành ở trong tương lai cần chú ý gì?

Một dạng khác là khách hàng bỏ tiền đầu tư nhưng không nhận được nhà, do chủ đầu tư đã nhận tiền và bỏ trốn