lỗi phong thủy

Những sai lầm phổ biến khi đặt hòn non bộ

Về thế núi của các tiểu cảnh non bộ tuyệt đối không thiết kế dạng thế núi lởm chởm, nhọn hoắt, kỳ quái ghê sợ.