Có thể sử dụng 18.000 tỷ từ nguồn vốn dự phòng cho sân bay Long Thành

Các dự án BT phải thanh toán từ ngân sách Trung ương được Bộ trưởng đề cập là dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 20 – dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2…
Mặc dù đại biểu Quốc hội đã lưu ý vốn từ nguồn dự phòng chỉ được dùng cho những vấn đề cấp bách, song Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, vẫn có thể sử dụng cho việc giải phóng mặt bằng dự án .
Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời
chất vấn trước Quốc hội từ 16h35 chiều 14/6

Là một trong 5 thành viên Chính phủ được chọn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có báo cáo về các nội dung trả lời chất vấn. Trong đó có nội dung trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Tại báo cáo, Bộ trưởng thông tin khái quát về sân bay – dự án chuẩn bị được Quốc hội biểu quyết tách phần giải phóng mặt bằng theo đề xuất của Chính phủ.

Đây là dự án được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Theo đó, dự án được đầu tư làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 114.450 tỷ đồng (theo đơn giá năm 2014). Hiện Chính phủ đang giao Bộ Giao thông Vận tải xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Quốc hội thông qua và dự kiến khởi công giai đoạn 1 vào năm 2019.

Chính phủ đã trình Quốc hội trong kỳ họp này việc tách dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành dự án độc lập để triển khai trước, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Về nguồn vốn thực hiện dự án, nhu cầu vốn để giải phóng mặt bằng, tái định cư theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến là 23.019 tỷ đồng (theo đơn giá năm 2017).

Tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016, Quốc hội đã cho phép sử dụng 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017-2020 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đối với số vốn còn thiếu khoảng 18.019 tỷ đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải xem xét, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội bổ sung từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn (nếu có điều kiện) để tiếp tục triển khai thực hiện.

Báo cáo cũng nêu rõ, nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu. Hơn nữa, Quốc hội chưa cho phép sử dụng các khoản dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn nên còn một số dự án quan trọng, cấp bách chưa cân đối được nguồn bố trí.

Đơn cử, dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng chưa cân đối được vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho công tác giải phóng mặt bằng. Những dự án thiếu vốn tiếp theo bao gồm: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1 (tỉnh Bình Định); dự án đường Hồ Chí Minh các đoạn còn lại theo quy định tại Nghị quyết số 66/2013/QH13; dự án đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình;…

Các dự án BT phải thanh toán từ ngân sách Trung ương được Bộ trưởng đề cập là dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 20 – dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2…

Do ngân sách Nhà nước khó khăn, nên Chính phủ sẽ xem xét sử dụng một phần vốn trái phiếu chính phủ để giải quyết trước một số dự án thực sự cấp thiết, điển hình như dự án đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Chính phủ bổ sung nguồn vốn từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn (nếu có điều kiện) để thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách nêu trên.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *